Tulostus RatkaisutKaikkiin Kirjoittimiin

Stethos viivakoodi

SafeCom

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Integroitu serveripohjainen ratkaisu tulostukseen ja kopiointiin. Tulosteet voidaan ohjata mille tahansa kirjoittimelle, josta ne on noudettavissa käyttäjän tunnistustiedoilla.

Työryhmäkirjoittimien ja mfp-laitteiden oikealla sijoittamisella ja SafeCOM G2 serveriohjelmalla vähennetään tulostuskustannuksia ja lisätään liiketoiminnan ja käyttäjien kannattavuutta. SafeCOM on modulaarinen järjestelmä, jota voidaan laajentaa lisämoduleilla, joilla rakennetaan asiakaskohtaisia ratkaisuja. Se kerää dataa tulostustöistä.

SafeCOMin keräämää dataa voidaan käyttää käyttäjien ja osastojen laskuttamiseen. Jos kirjoittimet on ulkoistettu, niin laskuttaa voidaan käytön perusteella. Käyttäjät voivat maksaa etukäteen tulostamisesta ja kopioinnista ja kun saldo loppuu, niin tulostus estetään. SafeCOM Pay ratkaisua käyttävät oppilaitokset ja kirjastot voivat tarjota maksuun perustuvaa tulostus- ja kopiointipalvelua. SafeCOM Pay mahdollistaa käyttäjille rahan tallentamisen omalle SafeCOM tilille internetin kautta. SafeCOM rahantallennusautomaatti mahdollistaa myös rahan tallentamisen omalle SafeCOM tilille normaali työajan ulkopuolella itsepalveluna. Tarvittaessa tallennuksesta saadaan kuitti, jossa näkyy tilin saldo, tallennettu rahamäärä ja uusi saldo. SafeCOM vaatii vaan, että ohjelmisto asennetaan Windows serverille.

Lisätietoja Safecomin kotisivuilta (englanniksi)

bardimm viivakoodi

3Manager

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Voimmeko vähentää kuluja? Käytämmekö laiteitamme tehokkaasti? Pitäisikö meidän investoida teknologiaan? Mitä tarvitsemme?

3manager antaa onganisaatioille mahdollisuuden hallita omia rahoitus- ja huoltosopimuksia, laitteistoja sekä tulostus ja kopiointi kustannnuksia valmistajasta riippumatta. 3manager näyttää miten laitteiden uudelleen sijoittelu vaikuttaa, samoin kun mahdolliset säästöt uusia laitteita hankittaessa. 3manager on kehitetty puhtaasti varmistamaan parhaan "value for money" kun toimitaan tulostinten ja kopiokoneiden kanssa.

tulostusratkaisut

ClusterQue

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

ClusterQue on serveripohjainen verkkotulostusratkaisu, jossa yhdistetään usean HP LaserJetin teho tuottamaan maksimaalisen suorituskyky, maksimaalinen toimivuus ja maksimaalinen tulostuksen hallinta.

Suuret tulostustyöt jaetaan ryhmiksi usealle HP LaserJet kirjoittimelle. Näin saavutetaan maksimaalinen tulostusnopeus. Tulostin jakaa automaattisesti työn kirjoitinryhmälle. Jos jokin kirjoitin ei toimi, niin työt siirtyy seuraavalle toiminnassa olevalle kirjoittimelle tai ryhmälle.

Stethos viivakoodi

FormPort Flash

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Maksimoi yrityksen ohjelmistoinvestoinnit ja luo näyttävät ammatimaiset lomakkeet tulostuksiin.

Täydellinen dokumenttien tulostussovellus, joka yhdistää ASCII DATAN ammattimaisiin myös grafiikan sisältäviin lomakkeisiin. FormPort Flash sisältää 4/8 MB tilaa lomakkeille ja integroidulle ohjelmalle. Muistiin tallennetaan esipainetut lomakkeet, jotka voivat sisältää kuvia, logoja tai muuta grafiikkaa. Kun tulostetaan FormPort Flash tulostimelle, niin FormPort Flash tutkii tulevaa DATAa ja valitsee oikean lomakkeen ennalta määrättyjen kenttien tiedon mukaan.

Samasta DATAsta voidaan tulostaa useampi lomake esim. Lasku ja Lähete. Helppo toteuttaa FormPort Flash konfigurointi modulin avulla. Tarvitaan malliDATA asiakkaan sovelluksesta, josta saadaan kentän paikkatiedot ( rivinumero, sarake ), jolla työlle määrätään oikea lomake. Voidaan myös käyttää FormPort Designer ohjelmaa, jolla määritellään lomakkeiden ulkoasu. Se on WYSIWIG ohjalma, jolla voidaan lisätä tekstejä , rivejä, logoja, kuvia ja viivakoodeja. Lomakkeet voidaan tehdä myös palveluna. Erinomainen ratkaisu kun halutaan korvata rivikirjoittimet HP laserkirjoittimilla tai monitoimilaitteilla ja parasta on, että asiakkaan ei tarvitse koskea sovellusohjelmistoihinsa.

Stethos viivakoodi

BlueKit IPDS for HP

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Tulostaa AFP/IPDS töitä IBM mainframelta ja AS/400:lta HP LaserJet verkkokirjoittimille

Helpottaa kirjoitinvalikoiman rationalisointia, kun voit laajentaa kirjoittimesi käyttömahdollisuuksia.

IPDS 100 mahdollistaa AFP/IPDS töiden tulostuksen IBM mainframelta ja AS/400:lta HP LaserJet verkkokirjoittimille. IPDS DIMM asennetaan kirjoittimeen kuten lisämuisti. Kun DIMMi on asennettu, niin IPDS tulee aktiiviseksi muiden kirjoitinkielten ( PCL, PostScript ) lisäksi.

Kirjoitin on nyt valmis vastaanottamaan IPDS tietoa IBM laitteelta TCP/IP ja standardi HP JetDirect kortin kautta. Kirjoittimen sisäänrakennettu automaattinen kielen tunnistus mahdollistaa kirjoittimen käytön samanaikaisesti sekä IBM ympäristöstä että muista ympäristöistä.

Stethos viivakoodi

JetAdvice

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Optimoidaan kirjoittimien ja tarvikkeiden käyttöä keräämällä tarkkaa tietoa tulostuskustannuksista ja hallitsemalla tulostusparametreja verkkojärjestelmässä käyttäen hyväksi web-protokollaa.

JetAdvice ratkaisu auttaa ei vain ymmärtämään vaan myös hallitsemaan HP LaserJettien ja MFP-laitteiden kustannuksia. JetAdvice ratkaisu kerää ja yhdistää käyttötiedot kirjoittimelta ja auttaa analysoimaan ylipäänsä tulostuskäyttäytymistä. Sääntöihin perustuva tulostus mahdollistaa parametrien asettamisen ñ suoritetaan kirjoittimessa ñ toteuttaa johdonmukaisesti muutoksia kun keräät jatkuvasti tietoa parannuksista.

Yhden vuoden ylläpitosopimus on pakollinen, kun ostat JetAdvice ratkaisun.

Tuotelehdet
ª JetAdvice SF (SF)
ª JetAdvice UK (UK)

Stethos viivakoodi

LinkCom IV S IPDS+SCS/DCA, EU

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Mahdollistaa AFP/IPDS+SCS/DCA-tulostuksen IBM Mainrafeilta, AS400lta PCL/Postscript tulostimille ja monitoimilaitteille

IBM tulostus LAN ympäristössä. Täysi IPDS tuki . Konertoi sekä AFP/IPD että SCS/DCS tulostimille ja monitoimilaitteille. Centronics ja USB liitännät. Tulostus verkkotulostimille TCP/IP kautta. Tukee sekä TCP/IP että SNA protocollia IBM tietokoneilta. Tulostuksen hallinta webselaimella tai MPITechin PrintQuidella. Suojattu salasanalla. Yksityiskohtaista lisätietoa tuotelehdestä.

Stethos viivakoodi

MFPToolBox

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

MFP FaxManageri mahdollistaa helpon tavan tallentaa yrityksen HP MFP-laitteille tulevat faksit.

MFP FaxManager lähettää HP MFP:lle tulevat faksit joko määrättyyn sähköpostilaatikkoon tai määrätylle ftp-serverille. FaxManager tallenetaan MFP:n kovalevylle ja se toimii useissa MFP-laitteissa analogisena faksina. FaxManageri konfiguroidaan MFP:n web interfacen kautta. FaxManageri ei tee mitään konversioita tuleville fakseille. Faksit tallennetaan TIFF-muodossa.

Stethos viivakoodi

W-ELP Enhanced Laser Printing

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

- Helppo tulostesettien, alkuperäinen + kopioiden tulostus HP LaserJet kirjoittimilla. Valvoo paperinkäsittelyä sekä integroi tulosteet dokumenttien hallintaprosessiin.;br: - Säästetään kustannuksia kun käytetään elektronisia lomakkeita.

Muuttamatta sovelluksia voit ohjata tulostusta käyttämällä valvontatiedostoja. Voit määritellä paperin syöttölokerot, tulostuslokerot, kopioiden määrät sekä poimia ja yhdistää esitalletettua dataa ja makroja, jotka määrittävät tulosteesi olemassa olevalta sovellukselta. Se osaa myös arkistoida, lähettää sähköpostia tai jakaa tulostuksen useammalle kirjoittimelle. W-ELP toimii tulostuspalvelimella,tai kirjoittimessa. Voit korvata matriisikirjoittimet ym...

Tuotelehdet
ª W-ELP Enhanced LaserJet Printing (SF)

Stethos viivakoodi

SecureJet

 • 2013
 • Tulostus ratkaisut

Turvaratkaisu arkaluonteiselle datalle. Samalla se seuraa kopiointi-, skannaus-, ja tulostuskustannuksia.

SafeCOMin keräämää dataa voidaan käyttää käyttäjien ja osastojen laskuttamiseen. Jos kirjoittimet on ulkoistettu, niin laskuttaa voidaan käytön

SecureJet turvaa arkaluonteisen datan kulun PC:ltä kirjoittimelle. Käyttäjä päättää, haluaako hän tulostaa normaalisti vai käyttäen turvaominaisuutta.

Lisäksi voidaan seurata tulostus-, kopiointi-, ja skannauskustannuksia. SecureJet ratkaisu on modulaarinen ja muodostuu seuraavista moduleista:

1. Käyttöoikeuksien tarkistaminen: Määrittää kirjoittimien, MFP-laitteiden ja Digitaalisten lähetysten käytön
2. Turvatulostus ( mobile ) Tulosteet kirjoittimilla/MFP-laitteilla kunnes omistaja tulostaa ne
3. Seuranta & Raportointi: Seuraa kirjoittimien, MFP-laitteiden Ja Digitaalisen lähettämisen käyttöä, web-pohjainen & email raportit